Vademecum ZHR Skarżysko
:: Ostatnio dodano
Rozliczenie zadania finansowanego z dotacji i grantów.
Stosowanie ustawy o Zamówieniach Publicznych
Korekty błędów w dowodach księgowych.
Rodzaje dowodów księgowych cz. I.
Określenie nabywcy na dokumentach źródłowych

:: Kategorie
ABC Harcerstwa (3)
Historia (23)
Historia skautingu  (2)
Harcerstwo na ziemiach polskich  (5)
II wojna ¶wiatowa  (2)
Szare Szeregi  (6)
Ważne postacie harcerstwa polskiego  (6)
Życiorysy  (2)
Fotografia (1)
Recenzje (2)
Literatura harcerska  (1)
Literatura różna  (1)
Finanse (6)
:: Znajdź w vademecum

Całym życiem - Szare Szeregi w relacji naczelnika

Jedna z pierwszych pozycji na temat wojennych losów polskiego harcerstwa, spisana przez autora w 1958 roku, kiedy nazwiska, fakty, wydarzenia i ludziebyły jeszcze świeże w pamięci autora - postaci dziś już historycznej. "Gorącość" tej relacji (przy przygotowaniu pierwszego wydania książki, które doszło do skutku w 1981 roku dokonano jedynie poprawek ewidentnych błędów i omyłek, zachowując w pełni ducha i emocje lat powojennych) przybliża nam fenomen "Szarych Szeregów" - konspiracyjnego harcerstwa polskiego.

Książka nie jest encyklopedyczną rozprawą dotyczącą Szarych Szeregów. Jak wskazuje podtytuł "Szare Szergi w relacji naczelnika" szczegółowo opisywane są wszystkie zagadnienia i wydarzenia, z którymi kontakt miał autor - podczas pierwszej części wpjny komendant Chorągwi Warzawskiej SzSz, od 6.V.1943 ich naczelnik.

Rzeczą uderzającą podczas lektury jest ogrom wychowawczego wysiłku wykonywanego przez Szare Szeregi. W odróżnieniu od wielu publikacji, rysujących przede wszystkim bojowe dokonania Szarych Szeregów w książce "Orszy" na główny plan wychodzą wysiłki, zamierzenia i dokonania okupacyjnej pracy wychowawczej. Kształtowanie się programu wychowawczego Sz.Sz., drobiazgowo opisywane dziesiątki akcji i programów metodycznych jasno rysują ideowy priorytet wojennych wychowawców, płacących często najwyższą cenę swoją harcerską służbę - ideę wychowania przez walkę. Z opisem wielu tych programów (że wyliczę tylko kilka, jak "Sklepy", "Gdańsk", "N", "M") spotkałem się dopiero w tej książce, w przypadku innych mogłem rozszerzyć swą wiedzę.

"Całym życiem" nie jest książką wciągającą wartką akcją. W zamierzeniu była pisana jako próba naukowej analizy Szarych Szeregów. Osobisty stosunek autora do opisywanych wydarzeń i ludzi, niejednokrotnie bardzo emocjonalny czyni ten dokument niezwykle cenną relacją nie tylko historyczną. Relacją instruktora, który urzeczywistniał na co dzień słowa Przyrzeczenia "Mam szczerą wolę CAŁYM ŻYCIEM..."Tytuł: Całym życiem - Szare Szeregi w relacji naczelnika
Autor: Stanisław Broniewski "Orsza"
Stron: 344
Wydanie:    PWN 1984

 
 ZHR Skarżysko   Vademecum   SZDH-y "Gniazdo"   Galeria   Strefa gospodarzy   Forum dyskusyjne   Śpiewnik   Jednostki   Księga gości